NORI
Provide high quality, deep understanding and effective solution for marine and non-marine surveying services in Vietnam
We have a wide range of clients from organizations such as insurers, importers, exporters, investors, manufacturers, ship-owners, port management, etc to individual consumers.


Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh

Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện

Tổng Công ty Bảo hiểm PVI

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Bảo Long

Tổng Công ty Bảo Hiểm Quân Đội

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Hiểm Toàn Cầu

Công ty CP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn

Tổng Công ty CP Bảo hiểm SHB – VINACOMIN (SVIC)

Công ty Bảo hiểm nước ngoài (PICC, Korea Insurance … )

Các khách hàng trong lĩnh vực kinh doanh XNK, xăng dầu, sản xuất.

Các đội tàu biển trong và ngoài nước

Các hội P&I tương hỗ, và Hội P&I phí cố định (WOE, London Steamship, BMM..)

Các cảng biển
thietkeviet.com thiết kế