NORI
Provide high quality, deep understanding and effective solution for marine and non-marine surveying services in Vietnam

Nhằm mục đích thực hiện mục tiêu chất lượng ISO và đánh giá hoạt động của NORI, kính mong quý khách nhận xét và cho ý kiến góp ý cụ thể như sau:


Thông tin góp ý

Full name *
Job title
Organization
Email *
Adress *
Telephone *

Ý kiến đánh giá

Thời gian thực hiện giám định?

Kịp thời Bình thường Chậm

Thời gian cấp báo cáo giám định?

Kịp thời Bình thường Chậm

Biều phí giám định?

Cao Bình thường Không ý kiến

Chất lượng báo cáo giám định?

Tốt Trung bình Kém

Nội dung báo cáo giám định?

Đầy đủ Chưa đầy đủ

Hình thức báo cáo giám định?

Hoàn chỉnh Cần cải tiến
Ý kiến khác

thietkeviet.com thiết kế