NORI
Provide high quality, deep understanding and effective solution for marine and non-marine surveying services in Vietnam

Xin hỏi thủ tục giám định hàng hóa xuất nhập khẩu

Trả lời:

Hàng hóa vận chuyển khi dỡ thường hay kèm theo tổn thất, như ướt, rách vỡ, móp méo, biến dạng, nhiễm bẩn…tùy thuộc vào nhiều yếu tố tác động đến, nên có các nguyên nhân khác nhau. Tổn thất hàng hóa rất đa dạng. Việc giám định hàng hóa tổn thất được NORI tiến hành tại bất cứ đâu, vào bất cứ thời điểm nào khi có yêu cầu.


NORI đã tiến hành nhiều vụ giám định liên quan, tính toán chính xác giá trị hàng hóa tổn thất, góp phần xác định trách nhiệm liên quan đến phần tổn thất của hàng hóa phát sinh.

 

Để chúng tôi có thể tư vấn chính xác đề nghị Quý khách gửi thông tin chi tiết qua mẫu yêu cầu giám định trên website Nori.


Yêu cầu đã được NORI tư vấn
26-02-2018 Xin hỏi thủ tục giám định hàng hóa xuất nhập khẩu
25-02-2018 Xin tư vấn quá trình giải quyết giám định tài sản kỹ thuật tại Nori

Request information

Full name *
Job title
Organization
Email *
Adress *
Telephone *
Content

thietkeviet.com thiết kế